Solaria Nishitetsu Hotel Kagoshima

Category:
Area: Kagoshima
Address: 11 Chuo-machi, Kagoshima Chuo Station, Kagoshima, Japan 890-0053 [map]