Toyoko Inn Maibara-eki Shinkansen Nishi-guchi

Category:
Area: Shiga
Address: 8 Maibara Nishi, Maibara, Shiga, Shiga, Japan 521-0015 [map]